Remonty, wykończenia Warszawa

remonty (7) remonty (8) remonty (9) remonty (10) remonty (11) remonty (12) remonty (13) remonty (14) remonty (15) remonty (16) remonty (17) remonty (18) remonty (19) remonty (20) remonty (21) remonty (22) remonty (23) remonty remonty (1) remonty (2) remonty (3) remonty (4) remonty (5) remonty (6)

Remonty to nasza specjalność!

Remont to przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku). Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej ale - obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych. Prace remontowe realizowane są w cyklu remontowym.

Rodzaje remontów planowych: Przegląd - międzyremontowe sprawdzanie stanu technicznego, połączone z regulacją, usuwaniem drobnych usterek; Remont bieżący; Remont średni; Remont kapitalny.

Fazy technologiczne remontu: oczyszczanie, demontaż, weryfikacja części, weryfikacja zespołów, naprawa zespołów, regeneracja części, montaż.

Remont – naprawa jest to po prostu przywrócenie do stanu używalności. W budownictwie remonty dzielą się na: bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym. W ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków; interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp.); kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli. Remonty kapitalne często przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu np. nie istniejących wcześniej instalacji centralnego ogrzewania.